Ofertes

Fem un descompte del 20% de la tarifa sense iva, per l'estada de dues nits els caps de setmana (divendres i dissabte o dissabte i diumenge) gràcies a la subvenció del Govern Basc.

Aquesta oferta s'ha prorrogat fins al 27 de juny (inclòs).